7.Eylül.2019 Düzce Boyun Diseksiyonu Workshop
24 Ocak 2019

Kurs Açılışı: 10:00 / 14:00

 • Santral ve lateral diseksiyon endikasyonları, kılavuz bilgileri, güncel literatür
 • Santral ve lateral bölge anatomi
 • Kadavra videosu
 • Ameliyat videosu
 • Olgu üzerinden tuzaklar, ipuçları (Yeşim Erbil)
  • Preop hazırlıkta nelere dikkat edilmeli?
  • Re-do vakaya nasıl yaklaşalım?
  • Komplikasyonlarl nasıl baş edelim?

 

Moderatörler: Yeşim ERBİL

Boyun diseksiyonları endokrin cerrahideki dinamik gelişmelerle paralel olarak biz genel cerrahların klinik pratiğinde giderek artan bir öneme sahip olmuştur. Diferansiye tiroid kanserlerinin tedavisinde kılavuzlarda da önerilen cerrahi tekniklerden biri olarak günlük pratiğimize girmiştir.

Genel cerrahi alanında oldukça sık karşılaşılan bu hasta grubunda etkin cerrahi tedavinin uygulanması esastır ve tüm kılavuzlarda önerilmektedir. Boyun diseksiyonu bu tedavinin önemli bir parçasıdır. Bu toplantıları yapmaktaki amacımız bu konu hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak, güncel yaklaşımların pratiğe aktarılmasına yardımcı olmaktır.

Bu program kapsamında teorik, videolar üzerinden olmak üzere iki aşamalı bir plan yapılmıştır. Teorik eğitim anatomi, tanımlar, endikasyonlar, dikkat edilmesi gereken yapılar ve teknik ipuçlarını içeren bilgilerden oluşmaktadır. Video eğitiminde ise  kadavra ve ameliyat videoları üzerinden anatomik  ve teknik ayrıntılar  gösterilerek salondaki katılımcılar tarafından izlenmesi sağlanacaktır.

Bu eğitim programı düzenli olarak farklı illerde yapılacak ve bölgedeki meslektaşlarımıza ulaşmak hedeflenecektir.

Saygılarımızla.

EDD Boyun Diseksiyonu Grubu

Gelmek isteyen meslektaşlarımızın info@endokrin.com adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.