Boyun Diseksiyonu Bölgesel Toplantıları: Uygulamalı Eğitim

Boyun diseksiyonları endokrin cerrahideki dinamik gelişmelerle paralel olarak biz genel cerrahların klinik pratiğinde giderek artan bir öneme sahip olmuştur. Diferansiye tiroid kanserlerinin tedavisinde kılavuzlarda da önerilen cerrahi tekniklerden biri olarak günlük pratiğimize girmiştir.

Genel cerrahi alanında oldukça sık karşılaşılan bu hasta grubunda etkin cerrahi tedavinin uygulanması esastır ve tüm kılavuzlarda önerilmektedir. Boyun diseksiyonu bu tedavinin önemli bir parçasıdır. Bu toplantıları yapmaktaki amacımız bu konu hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak, güncel yaklaşımların pratiğe aktarılmasına yardımcı olmaktır.

Bu program kapsamında teorik ve pratik eğitim olmak üzere iki aşamalı bir plan yapılmıştır. Teorik eğitim anatomi, tanımlar, endikasyonlar, dikkat edilmesi gereken yapılar ve teknik ipuçlarını içeren bilgilerden oluşmaktadır. Pratik eğitimde ameliyathanede bir olguya boyun diseksiyonu yapılacak ve ameliyatın salondaki katılımcılar tarafından izlenmesi sağlanacaktır.

Bu eğitim programı düzenli olarak farklı illerde yapılacak ve bölgedeki meslektaşlarımıza ulaşmak hedeflenecektir.

Saygılarımızla.

EDD Boyun Diseksiyonu Grubu

Uygulamalı Eğitim Tarihi

Kasım 2017 | Sakarya
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.

Katılmak isteyen meslektaşlarımızın info@endokrin.com adresine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.