Genel Amaç


Bu çalışma grubu Endokrinolojide Diyalog Derneği bünyesinde, endokrin cerrahi klinik pratiğinde giderek artan sıklıkta uygulanan boyun diseksiyonlarının genel cerrahlarca güvenle uygulanması amacıyla bilgi, deneyim ve tutum paylaşımı için kurulmuştur.
Bu amaçla ilkini 15.04.2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “Taze Donmuş Kadavrada Boyun Diseksiyonu” kursunun düzenli olarak yapılması bu grubun hedefleri arasındadır. Bir diğer hedefimiz ülke genelinde çeşitli illerde boyun diseksiyonu eğitimi vermek için bölgesel kurslar düzenlemektir. Planlanan bu eğitim teorik ve pratik olmak üzere iki aşamadan oluşacak, eğitim kapsamında bulunulan merkezde bir hastaya boyun diseksiyonu yapılarak ameliyat canlı olarak katılımcı grupça izlenebilecektir. Bu amaçla istenen illerde organizasyonlar düzenleyerek bu eğitim programını yaygınlaştırmayı istiyoruz.
Bu konuda planladığımız bir diğer etkinlik de webden canlı yayınlanacak bir boyun diseksiyonu eğitimidir. Bu eğitimde yine ameliyathaneden canlı yayın olacak ve soru cevap olanağı olan bir oturum yapılacaktır. Bu sayede konuyla ilgilenen daha fazla sayıda meslektaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz.
Bu platformda boyun diseksiyonu konusunda yaptığımız ve yapacağımız etkinliklerin duyuru ve paylaşımlarını bulacaksınız.
Saygılarımızla.
EDD Boyun Diseksiyonu Grubu