Uygulamalı Eğitim Tarihi

13 Ocak 2018 | Bursa
Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilecektir.

Katılmak isteyen meslektaşlarımızın info@endokrin.com adresine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kurs Programı

Kurs Açılışı: 11:00 / 13:00

Yeşim ERBİL, Ayhan KAYAOĞLU

– Santral Bölge Anatomisi
– Santral Diseksiyon Tanımı ve Endikasyonları
– Lateral Bölge Anatomisi
– Lateral Diseksiyon Tanımı ve Endikasyonları
– Santral ve Lateral boyun bölgesinde anatomik varyasyonlar

13:00 / 15:00

– Santral ve Lateral Boyun Diseksiyonu Ameliyatı
(Ameliyathaneden konferans  salonuna canlı bağlantı)

Moderatörler:
Prof. Dr. Yeşim ERBİL,
Prof. Dr. Ayhan KAYAOĞLU

Ameliyat Ekibi: Serkan SARI, Feyzullah ERSÖZ, Nihat AKSAKAL, Emrah BAYAM

Boyun diseksiyonları endokrin cerrahideki dinamik gelişmelerle paralel olarak biz genel cerrahların klinik pratiğinde giderek artan bir öneme sahip olmuştur. Diferansiye tiroid kanserlerinin tedavisinde kılavuzlarda da önerilen cerrahi tekniklerden biri olarak günlük pratiğimize girmiştir.

Genel cerrahi alanında oldukça sık karşılaşılan bu hasta grubunda etkin cerrahi tedavinin uygulanması esastır ve tüm kılavuzlarda önerilmektedir. Boyun diseksiyonu bu tedavinin önemli bir parçasıdır. Bu toplantıları yapmaktaki amacımız bu konu hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak, güncel yaklaşımların pratiğe aktarılmasına yardımcı olmaktır.

Bu program kapsamında teorik ve pratik eğitim olmak üzere iki aşamalı bir plan yapılmıştır. Teorik eğitim anatomi, tanımlar, endikasyonlar, dikkat edilmesi gereken yapılar ve teknik ipuçlarını içeren bilgilerden oluşmaktadır. Pratik eğitimde ameliyathanede bir olguya boyun diseksiyonu yapılacak ve ameliyatın salondaki katılımcılar tarafından izlenmesi sağlanacaktır.

Bu eğitim programı düzenli olarak farklı illerde yapılacak ve bölgedeki meslektaşlarımıza ulaşmak hedeflenecektir.

Saygılarımızla.

EDD Boyun Diseksiyonu Grubu