Gelmek isteyen meslektaşlarımızın info@endokrin.com adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Boyun Diseksiyonu Bölgesel Toplantısı 

30 Mart 2019 10:00-14:00 / Edirne-Trakya Ünv. Balkan Kongre Merkezi- Senato Salonu

Bilimsel Program:

Moderatörler: Yeşim ERBİL, Atakan SEZER

10:00 – 10:30 Boyun Diseksiyonu : Kime ? Ne zaman ? Ne kadar?

Oturum Başkanı; Ethem CAKCAK

  • 10:00 – 10:15 Santral Diseksiyon – Gamze ÇITLAK
  • 10:15 – 10:30 Lateral Diseksiyon – İnanç Şamil SARICI

1030 : 11:00 Santral ve Lateral Bölge Anatomisi

Oturum Başkanı; Zeliha TÜRKYILMAZ

  • 10:30 – 10:45 Santral Bölge – Alper ŞAHBAZ
  • 10:45 – 11:00 Lateral Bölge – Fırat TUTAL

11:00 – 11:20 Taze Donmuş Kadavrada Boyun Anatomisi

Oturum Başkanı; Tuğrul DEMİREL

  • 11:00 – 11:20 Video – Serkan SARI

11:20 – 12:00 Santral ve Lateral Diseksiyon Ameliyat Videoları

  • 11:20 – 11:40 Santral Diseksiyon – Candaş ERÇETİN
  • 11:40 – 12:00 Lateral Diseksiyon – Nihat AKSAKAL

12:00 – 13:00 Yemek Arası

13:00 – 14:00 Boyun Diseksiyonunda Olgularda Tuzaklar ve İpuçları – EDD Boyun Dİseksiyonu Grubu

EDD Boyun Diseksiyonu Grubu:  Yeşim Erbil, Serkan Sarı, Nihat Aksakal, Candaş Erçetin, Feyzullah Ersöz, Fırat Tutal, Yaşar Özdenkaya, Necdet Deniz Tihan,  Mehmet Alper Öztürk, Nuri Alper Şahbaz, Gamze Çıtlak, Özgül Düzgün, İnanç Şamil Sarıcı, Sami Acar, Selim Doğan

Boyun diseksiyonları endokrin cerrahideki dinamik gelişmelerle paralel olarak biz genel cerrahların klinik pratiğinde giderek artan bir öneme sahip olmuştur. Diferansiye tiroid kanserlerinin tedavisinde kılavuzlarda da önerilen cerrahi tekniklerden biri olarak günlük pratiğimize girmiştir.

Genel cerrahi alanında oldukça sık karşılaşılan bu hasta grubunda etkin cerrahi tedavinin uygulanması esastır ve tüm kılavuzlarda önerilmektedir. Boyun diseksiyonu bu tedavinin önemli bir parçasıdır. Bu toplantıları yapmaktaki amacımız bu konu hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak, güncel yaklaşımların pratiğe aktarılmasına yardımcı olmaktır.

Bu program kapsamında teorik, videolar üzerinden olmak üzere iki aşamalı bir plan yapılmıştır. Teorik eğitim anatomi, tanımlar, endikasyonlar, dikkat edilmesi gereken yapılar ve teknik ipuçlarını içeren bilgilerden oluşmaktadır. Video eğitiminde ise  kadavra ve ameliyat videoları üzerinden anatomik  ve teknik ayrıntılar  gösterilerek salondaki katılımcılar tarafından izlenmesi sağlanacaktır.

Bu eğitim programı düzenli olarak farklı illerde yapılacak ve bölgedeki meslektaşlarımıza ulaşmak hedeflenecektir.

Saygılarımızla.

EDD Boyun Diseksiyonu Grubu