Kurs Tarihi

10 Şubat 2018 | İstanbul

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında gerçekleştirilecektir.

Katılmak isteyen meslektaşlarımızın info@endokrin.com adresine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Boyun Diseksiyonu artık güncel klinik pratiğimizde tiroid kanserlerinin onkolojik cerrahisinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Tiroid cerrahisini güvenle uygulayan bir disiplin olarak onkolojik cerrahisinin her alanını da güvenle uygulamak amacıyla bu eğitim programlarını yaygınlaştırmak amacındayız.
Taze donmuş kadavradan boyun diseksiyonu kursu bu amaçla planlanmış eğitimlerden biridir. Bu kursta amacımız kursiyerlere temel anatomik planlar ve güncel rehberlerin önerileri doğrultusunda kısa bir teorik programın ardından taze donmuş kadavra üzerinde pratik yapabilme olanağı sağlamaktır. 
Zaten anatomisine aşina olduğumuz bu bölgede önemli anatomik yapıların tanınması, korunması için alınması gerekli tedbirlerin detaylı anlatıldığı birebir kadavra başı eğitimin çok yararlı olduğu inancındayız. Bu eğitimin en önemli özelliklerinden bir tanesi aşama aşama izlenmesi gerekli adımlar ve ilerlenecek planların gösterilerek eğitim olanağı sağlamasıdır. 
Eş zamanlı olarak kadavra diseksiyonu esnasında salona canlı yayın yapılmakta ve salonda bulunan katılımcılar için de son derece yararlı bir görsel eğitim olanağı sunulmaktadır.
Diferansiye tiroid kanserlerinin güncel cerrahi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan boyun diseksiyonunun güvenli bir şekilde uygulanması ve yaygınlaşması amacıyla bu eğitim programlarını artırarak sürdürmeyi hedeflemekteyiz. 
Saygılarımızla.
EDD Boyun Diseksiyonu Grubu 

Kurs Programı

09:00-09:10   Kurs Açılışı

09:10-09:20   Santral Bölge Anatomisi

09:20-09:35   Santral Diseksiyon Tanımı ve Endikasyonları

09:35-09:45   Santral Diseksiyon – Video Örnekli

09:45-10:00   Lateral Bölge Anatomisi

10:00-10:15   Lateral Diseksiyon Tanım ve Endikasyonları

10:15-10:30   Lateral Diseksiyon – Video Örnekli

10:30-10:45   Kahve Arası

10:45-11:00   Master Diseksiyon Video Oturumu

11:00-12:30   Taze Donmuş Kadavrada Boyun Diseksiyonu 1

12:30-13:30   Öğle Yemeği

13:30-15:00   Taze Donmuş Kadavrada Boyun Diseksiyonu 2

15:00-15:30   Katılım Belgesi Dağıtımı – Kapanış