Canlı Yayın Programı

26 Mayıs Cuma 2017 saat 12.00

Santral ve Lateral Boyun Diseksiyonu

Moderatör: Yeşim Erbil

Ameliyat ekibi: Serkan Sarı, Nihat Aksakal, Candaş Erçetin, Feyzullah Ersöz, Alper Şahbaz

Boyun diseksiyonu ameliyatı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilecektir.

Boyun diseksiyonları, genel cerrahların günlük pratiğinde diferansiye tiroid kanseri cerrahi tedavisinin bir parçası olarak giderek artan bir önemle yer edinmiştir. Santral ve lateral boyun diseksiyonları kılavuzların önerileri dahilinde genel cerrahlarca güvenle uygulanabilmektedir.

Bu konudaki güncel yaklaşımları, teknik detayları meslektaşlarımızla paylaşmak amacıyla bir dizi eğitim programı planladık. Bu amaçla WEB üzerinden canlı ameliyat yayını yaparak daha fazla sayıda meslektaşımıza ulaşmak istedik.

Bu programda ameliyathaneden canlı olarak ameliyat yayını yapılacak, ameliyat sırasında teknik detaylar ve ipuçları anlatılacaktır. İnteraktif olarak planlanan bu etkinlikte meslektaşlarımız ameliyathane ekibine ve eğiticilere soru sorabilme olanağı bulacaktır.

Konuyla ilgili meslektaşlarımız için yararlı olacağı inancındayız.

Saygılarımızla.

EDD Boyun Diseksiyonu Grubu